دستگاهتون خیلی خوووبه. اصلا درد یا سوزش نداشت. محیط هم که عالی