اینکه برای هر نفر از لوازم و سری شخصی استفاده میشه خیلی عالیه چون همیشه برای انجام لیزر از بروز بیماری های پوستی و زگیل ترس داشتم. ممنون