قیمت لیزر بانوان در مرکز لیزر وایت اصفهان

لیست پکیج های لیزر بانوان در مرکز لیزر وایت پکیج توتال بادی 750.000 تومان رزرو جلسه       از پیشــانـــــی تا نـــــــوک انگــشت پــا پکیج کاربردی 1 650.000 تومان رزرو جلسه دست کامل پا کامل بیکینی و لاین زیر بغل خط ناف گودی کمر باسن صورت پکیج کاربردی 2 650.000 تومان رزرو جلسه دست…