کدام نواحی بدن بانوان قابلیت لیزر کردن دارد ؟

لیزر موهای زائد بر روی اکثر نواحی بدن بانوان قابل انجام است. به طور عمومی، نواحی زیر قابلیت انجام لیزر موهای زائد را دارند: صورت: شامل ابروها، لبهای بالایی، گونه‌ها و چانه. گردن: می‌توان موهای زائد در منطقه گردن و زیر گردن را از بین برد. دست‌ها و پاها: این نواحی شامل مچ دست، بلندی‌های…