پکیج های لیزر آقایان در مرکز لیزر وایت

لیست پکیج های لیزر آقایان در مرکز لیزر وایت پکیج توتال بادی 1.500.000 تومان رزرو جلسه   تمامی نواحی بدن که دارای موی ضخیم و قابل لیزر باشد پکیج نیم تنه بالا 800.000 تومان رزرو جلسه دست کامل نیم تنه جلو نیم تنه پشت پکیج نیم تنه پایین 800.000 تومان رزرو جلسه پا کامل باسن…